Vážení rodiče,
v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává ve stejném režimu jako dosud. 
pondělí 22. února nastupují tedy žáci 1. a 2. tříd na prezenční výuku. Provoz školní družiny je zajištěn, ale vzhledem k pozitivním výsledkům testů na Covid-19 u některých zaměstnanců školní jídelny je její provoz přerušen. 
Žádáme Vás tedy, abyste zajistili svým dětem do školy dostatečný objem stravy.
Bližší podrobnosti se dozvíte od svých třídních učitelů.
3. – 9. třídy pokračují v distanční výuce.

Jaroslav Schmied

Informace školní družiny:
Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné situaci bychom vám rádi sdělili tyto informace:
- pokud dítě nepůjde daný den do školní družiny, dejte mu, prosím, lísteček s informací, že jde po vyučování domů (tzn. dítě zůstane v 11:20-11:35 ve školní šatně)
- v případě, že vaše dítě půjde do ŠD, je potřeba, aby s sebou mělo svačinu, kterou si po vyučování ve třídě ŠD sní (jídlo nelze z hygienických důvodů ohřívat ani nijak jinak upravovat)
- v době od 14:00 – 15:00 hod bude ŠD venku (zahrada/park) a nebude tím pádem možné si dítě vyzvednout 
- doporučujeme dát dítěti s sebou 1-2 náhradní roušky.
Děkujeme.

Hana Machová