Vážení rodiče,

předkládáme Vám informace o tzv. rotační výuce.

týdenprezenční výukadistanční výuka
pondělí 30. 11. - pátek 4. 12 6. A, 6. B, 7. A 7. B, 8. A, 8. B
pondělí 7. 12. -  pátek 11. 12.  7. B, 8. A, 8. B 6. A, 6. B, 7. A
pondělí 14. 12. - středa 16. 12. 6. A, 6. B, 7. A 7. B, 8. A, 8. B
čtvrtek 17. 12. - pátek 18. 12. 7. B, 8. A, 8. B 6. A, 6. B, 7. A

Všichni žáci se budou učit dle mírně pozměněného rozvrhu. Veškeré info dostanete od svých TU.

Školní jídelna:

Žáci, kteří absolvují prezenční výuku, mají obědy automaticky přihlášené. Kdo nechce obědvat ve škole, musí si obědy odhlásit u vedoucí ŠJ, pí Grogerové (tel. 606 121 340).

Žáci, kteří absolvují distanční výuku z domova, mají obědy automaticky odhlášené. Mohou si však oběd přihlásit a odebírat jídlo pouze do jídlonosičů, které je nutno spolu s čipem přinést do 10 hod na určený stolek před hlavním vchodem do školy. Oběd je nutno vyzvednout na stejném místě v 11 hod.