Vážení rodiče,

na základě dnešního rozhodnutí MŠMT nastupují žáci 3., 4., 5., a 9. ročníku od pondělí 30. 11. do školy na každodenní prezenční výuku.

Žáci 6., 7., a 8. ročníku nastupují na takzvanou rotační výuku (jeden týden prezenční a další týden distanční výuku).

V pondělí 23. 11. po pedagogické radě se dozvíte, která třída začne od pondělí 30. 11. prezenční výukou.

Žáci, kteří chodí do ŠJ, budou automaticky přihlášeni. Kdo nebude chodit na obědy, musí se odhlásit u vedoucí ŠJ, paní Grögerové (tel: 606121240)

V provozu bude i ŠD, a to v režimu, který byl před uzavřením škol.

Po celou dobu pobytu ve škole jsou povinné roušky. To znamená i během vyučování ve třídách.

Žáci budou seznámeni s dodržováním hygienických pravidel. Škola bude postupovat podle manuálu MŠMT.

O změnách vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy nebo třídních učitelů.

V případě nejasností se obracejte na TU, učitele, vychovatele nebo ředitele školy.

Plán otevření škol musí ještě formálně schválit na svém zasedání vláda 23. 11. 2020.

Mgr. Jaroslav Schmied, ředitel školy