Vážení rodiče,

na základě dnešního rozhodnutí MŠMT a MZ nastupují od středy 18. 11. žáci prvních a druhých tříd do školy. Výuka bude probíhat v plném rozsahu s výjimkou tělesné a hudební výchovy. Žáci, kteří chodí do školní jídelny, budou automaticky přihlášeni.

Kdo nechce chodit na obědy, musí se odhlásit u vedoucí ŠJ, paní Grögerové (tel. 606121340). V provozu bude denně od rána i školní družina.

Roušky jsou povinné po celou dobu přítomnosti dětí ve škole, tedy i při výuce ve třídě. Organizace výuky bude mírně upravena tak, aby byla dodržena hygienická pravidla a děti jednotlivých tříd se nepotkávaly na chodbách, na obědě, ani v družině. Proto by bylo vhodné, aby děti měly každý den alespoň dvě čisté roušky.

V případě nejasností se obracejte na TU, vychovatele ve ŠD, nebo ředitele školy. Celou situaci bedlivě sledujeme a o případných změnách vás budeme včas informovat.