Vážení rodiče,

na základě dnešního rozhodnutí MZ dojde k omezení výuky na 2. st. ZŠ. Od pondělí 12. 10. bude zavedena tzv. střídavá výuka. Pro naši školu to znamená, že v týdnu od 12. do 16. 10. bude probíhat prezenční výuka ve škole pro žáky 6. a 7. tříd; žáci 8. a 9. tříd se budou učit z domova tzv. vzdálenou formou. 

V dalším týdnu, od 19. do 23. 10. to bude obráceně, tzn. žáci 6. a 7. tříd  se budou učit z domova, žáci 8. a 9. tříd prezenční výukou ve škole.

Výuka na 1. st. a provoz školní družiny bude probíhat v nezměněné formě.

O případných změnách budete informováni prostřednictvím třídních učitelů a webových stránek školy.

Mgr. Jaroslav Schmied, ředitel školy