Výuka sborového zpěvu bude až do odvolání probíhat distančně. Žáci obdrží texty a odkazy na internetové stránky, písně budou nacvičovat doma.

Irena Urbanová