Vážení rodiče, milí žáci, příznivci sběru papíru,

naše škola se i v tomto roce stává na dobu jednoho roku adoptivním rodičem lamy krotké – Quenty.

Pokud bude v příštím školním roce příznivá situace pro sběr papíru, proběhne sběrový týden v měsíci říjnu. Děkujeme všem, kteří se podílejí na tomto projektu.

Lenka Dvořáková