Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 15. 6. 2020 mohou přijít do školy pro vysvědčení všichni žáci společně. Žáci, kteří se dosud prezenční výuky neúčastnili a dostaví se pro vysvědčení, musí předložit třídnímu učiteli vyplněné a rodiči podepsané čestné prohlášení, které naleznete zde. Do školy nemohou přijít osoby s příznaky virového onemocnění. Bližší informace dostanete od svých třídních učitelů.

Mgr. Jaroslav Schmied, ředitel ZŠ Hluboká nad Vltavou