Vážení rodiče,

dle rozhodutí vlády je ve škole za přísných hygienických podmínek umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to od 1. června 2020. Vaše dítě se může účastnit vzdělávacích aktivit, což znamená výuku 2x týdně a dále mohou využít obědy ve školní jídelně. Žádáme Vás o vyjádření zájmu Vašeho dítěte o docházku do školy a ŠJ, a to nejpozději do 25. května 9:00 hod odevzdáním tohoto dotazníku (verze word) či odesláním podepsaného skenu na emailovou adresu třídního učitele.

Vzhledem k omezenému počtu míst pozdější přihlášení dítěte není možné. Žáci, kteří budou mít zájem o docházku, přinesou při prvním vstupu do školy dne 2. června v 8:30 hod vyplněné a rodiči podepsané čestné prohlášení. Bez tohoto prohlášení nebudou žáci do školy vpuštěni. Každý žák bude mít s sebou denně 2 roušky a sáček na uložení roušky, škola zajistí dostatečné množství dezinfekce. Organizace výuky bude upřesněna dle počtu přihlášených dětí dne 2. června 2020. Výuky se nesmí účastnit žáci s rizikovými faktory (viz čestné prohlášení). Doprovázejícím osobám je vstup do školy zakázán.

Žáci, kteří se na prezenční výuku nepřihlásí, budou i nadále vzděláváni prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Mgr. Jaroslav Schmied, ředitel školy