Vážení rodiče,

v pondělí 25. 5. 2020 se opět otevřou školy pro žáky 1. stupně, kteří se přihlásili k dobrovolné docházce. Předkládáme Vám několik informací pro pobyt Vašich dětí ve škole ve zpřísněném hygienickém režimu. Ucelené informace Vám včas předají třídní učitelé.

Žáci budou nastupovat do školy takto:
Hlavní vchod - 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A

Boční vchod z parku - 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B

8:00 - 1.A, 1.B
8:05 - 2.A, 2.B
8:10 - 3.A, 3.B
8:15 - 4.A, 4.B

8:20 - 5.A, 5.B

Odchod s TU ze třídy do školní jídelny:
11:15 - 1.A, 1.B, 2.A, 2.B
11:30 - 3.A, 3.B, 4.A, 4.B

11:45 - 5.A, 5.B

Rodiče všech dětí, které se budou stravovat v jídelně, přihlásí své dítě telefonicky na č. tel. 387 966 151, nebo SMS na č. 606 121 340.

Žáci, kteří se nebudou v jídelně stravovat, opustí školu pod dohledem TU po skončení výuky, odcházet budou stejným vchodem, kterým do školy přišli.

Školní družina bude pokračovat po obědě v prostorách kmenových učeben, vychovatelé si vyzvednou děti ve školní jídelně. Třídní učitelé včas oznámí rodičům číslo telefonu na příslušného vychovatele. Rodiče budou vyzvedávat děti z družiny u bočního vchodu z parku.

Rodiče musí čekat na děti venku, z hygienických důvodů nebude mít nikdo z doprovodu žáků do školy přístup!

Mgr. Jaroslav Schmied, ředitel školy