Vážení rodiče žáků 1. stupně ZŠ,

dle usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je ve škole za přísných hygienických podmínek umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně, a to od 25. května 2020. Vaše dítě se může účastnit vzdělávacích aktivit, což znamená výuku denně od 8:00 hod do 11:25 hod, školní družinu od 11:25 hod do 16:00 hod (ranní družina poskytována není), obědy ve školní jídelně. Žádáme Vás o vyjádření zájmu Vašeho dítěte o docházku do školy, ŠD, ŠJ, a to nejpozději do 18. května 9:00 hod prostřednictvím třídních učitelů.

Pozdější přihlášení žáka nebude možné. Žáci, kteří budou mít o docházku zájem, přinesou při prvním vstupu do školy dne 25. května v 8:00 hod vyplněné a rodiči podepsané čestné prohlášení, které je možné stáhnout zde, nebo vyzvednout v kanceláři školy v pondělí 11. 5. a ve středu 13. 5. od 8:30 do 12:30 hod. Bez tohoto prohlášení nebudou žáci do školy vpuštěni. Každý žák bude mít s sebou denně 2 roušky a sáček na uložení roušky, škola zajistí dostatečné množství dezinfekce. Organizace výuky bude upřesněna dle počtu přihlášených dětí dne 25. května 2020. Výuky se nesmí účastnit žáci s rizikovými faktory (viz čestné prohlášení). Doprovázejícím osobám je vstup do školy zakázán.

Žáci, kteří se na prezenční výuku nepřihlásí, budou i nadále vzděláváni prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Mgr. Jaroslav Schmied, ředitel školy