Vážení rodiče žáků 9. tříd,

dle usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je ve škole umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku, a to od 11. května 2020. Vaše dítě se může účastnit vzdělávacích aktivit, jejichž cílem je příprava na přijímací zkoušku a obsahem učivo z předmětů přijímací zkoušky, tj. český jazyk a matematika.

Žádáme Vás o vyjádření zájmu o docházku Vašeho dítěte nejpozději do 7. května 9:00 hod prostřednictvím třídních učitelů. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel. Žáci, kteří budou mít zájem o docházku do školy, přinesou dne 11. května v 8:45 hod vyplněné a rodiči podepsané čestné prohlášení, které je možné stáhnout zde, nebo vyzvednout v kanceláři školy v úterý od 8:30 do 12:30 hod. Bez tohoto prohlášení nebudou žáci do školy vpuštěni. Organizace výuky a způsob stravování bude upřesněn dle počtu přihlášených dětí dne 11. května 2020. Žáci, kteří se na prezenční výuku nepřihlásí, budou i nadále vzděláváni prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Mgr. Jaroslav Schmied, ředitel školy