Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy od 1. dubna do 30. dubna 2020, což je dostatečně dlouhé období pro podání žádostí, a mělo by vyhovovat všem zákonným zástupcům.

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole, a pokud je to možné, podání přihlášky též bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Po ukončení mimořádných opatření škola uspořádá setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

Tiskopisy k vyplnění
- lze stáhnout na webu školy

- vyzvednout po předchozí telefonické domluvě ve škole a zde je vyplnit.

1) U řádně nastupujícího dítěte:
- Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
- Zápisní list

- Kopii rodného listu

2) Při žádosti o odklad školní docházky:
- Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
- Zápisní list
- Žádost o odklad školní docházky
- Kopii rodného listu
- Doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
- Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pokud nebudete schopni poslední dva dokumenty dodat do 30. dubna 2020, správní řízení se odloží do doby jejich doručení.

Způsob podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné přihlášku doručit následujícími způsoby:
- Do datové schránky školy
- E-mail - s uznávaným elektronickým podpisem nebo naskenovaný dokument s podpisem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- Poštou na adresu školy

- Osobní podání - v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné předem do školy zatelefonovat, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Každému dítěti bude na základě vaší žádosti zasláno e-mailem nebo poštou registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí, odkladu či nepřijetí dítěte bude zveřejněno dne 15. 5. 2020 na vchodových dveřích a webových stránkách školy pod přiděleným registračním číslem. Tímto se považuje rozhodnutí za oznámené. Rozhodnutí bude vyhotoveno i v písemné podobě a bude součástí spisu dítěte ve škole, můžete požádat o vystavení stejnopisu. V případě odkladu školní docházky či nepřijetí dítěte bude rozhodnutí zasláno poštou.

Mgr. Jaroslav Schmied, ředitel školy

Hluboká nad Vltavou, 25. 3. 2020