Žáci šestého ročníku ukládají do školní dílny řezivo, které bezplatně zajistl pro naši školu pan Oto Kundrát. Děkujeme za materiál, který žáci využijí v hodinách pracovních činností.

drevo