Vážení rodiče, milí žádi,

věnujte pozornost následujícím informacím ze školní jídelny:

- prodej a vracení čipů

- pro budoucí prvňáčky